BADANIE REAKCJI

Trzeba również badać reakcje nabywców w całym cyklu „życia” produktu na ryn­ku. Planując określony produkt przedsiębiorstwo nie powinno polegać na własnym wyobrażeniu o produkcie, ale braó pod uwagę wyobrażenie nabywców.Produkt jest funkcją określonych potrzeb. Potrzeby należy traktować w sposób dynamiczny, ponieważ zmieniają się one w czasie. Dlatego strategia produktu musi brać pod uwagę nie tylko potrzeby aktualne, ale także i te, które pojawią się w bliższej i dalszej perspektywie czasu. Produkt odpowiedni z punktu widzenia aktualnych potrzeb nabywców może stać się mało użyteczny w przyszłości. Przedsię­biorstwo powinno odkrywać potrzeby nabywców, a także kreować nowe potrzeby, dotychczas nie uświadomione przez nabywców, wprowadzając nowe produkty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *