DOSTOSOWANIE STRATEGII DO SEGMENTU RYNKU

Potrzeby i preferencje nabywców w odniesieniu do produktów, a także poszczegól­nych ich atrybutów są przeważnie zróżnicowane. Z tego względu w zasadzie mamy do czynienia z rynkiem niejednorodnym, składającym się z grup nabywców reprezen­tujących odmienne potrzeby i preferencje. Jednakże ów stopień niejednorodności nie jest taki sam w przypadku wszystkich produktów. Zależy on w istotnej mierze od charakteru produktów. Jeżeli weźmiemy, na przykład, takie cechy produktu jak trwałość i nowoczesność, to okazt je się, że rozkład preferencji nabywców w stosunku do tych dwóch cech będzie inny w zależności od tego, jakie produkty są przedmiotem obserwacji. Mogą tutaj wystąpić następujące wzorce preferencji .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: