OKREŚLENIE POTENCJALNEGO RYNKU

Cykl „życia” produktu kształtuje się bowiem nie tylko w wyniku właściwego okre­ślenia potencjalnego rynku oraz dostosowania produktu do potrzeb nabywców; zależy także od obecności konkurentów na danym rynku, istnienia produktów substytucyjnych i stopnia nowości samego produktu. Im bardziej produkt jest unikalny i wyróżniający się, tym dłużej będzie znajdował się w stadium rozwoju. Może się również bardzo długo utrzymywać w stadium wzrostu. Analiza cyklu „życia” podobnych produktów, wzbogacona dodatkowymi elementami, umożliwia również opracowanie kilku wariantów przewidywanego cyklu „życia” produktu nowego i dokonanie wyboru jednego z nich.Prognozowanie cyklu „życia” produktu przynosi następujące korzyści: zachęca kierownictwo przedsiębiorstwa do szerszego spojrzenia na istotę pro­duktu,  pozwala określić długofalowy plan w dziedzinie innowacji produktów,  stwarza podstawę do’ racjonalnego planowania wolumenu produkcji, kosztów i cen,   -umożliwia wreszcie stosowanie dynamicznej, a nie pasywnej polityki produktu, która opiera się na założeniu, że inicjatywa w tej dziedzinie znajduje się w sa­mym przedsiębiorstwie.

Witaj nazywam się Joanna Maciejczyk i milo mi gościć Cię na moim serwisie o tematyce hobby. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących sposobów na spędzanie wolnego czasu. Zapraszam do czytania!