POTRZEBY WSZYSTKICH SEGMENTÓW

Każde bowiem przedsiębiorstwo, nawet bardzo duże, nie powinno obsługiwać potrzeb wszystkich segmentów ze względu na ograniczone zasoby oraz efektywność ekonomiczną, zależną w istotnej mierze od specjalizacji produkcji. Dlatego informacja o segmen­tach występujących na danym rynku umożliwia przedsiębiorstwu dokonanie wyboru określonego rynku, dla którego ma być przeznaczony produkt przez nie wytwarzany, ów rynek może obejmować jakiś jeden segment lub nawet kilka segmentów. Zależy to od wielkości zasobów, a także struktury podmotowej rynku (np. czy w danym segmencie działa już jakieś inne przedsiębiorstwo). Duże przedsiębiorstwa mogą koncentrować swoją działalność, na przykład, na jak:mś większym segmencie lub kilku mniejszych. Z kolei mniejsze przedsiębiorstwa mogą uzyskiwać korzystne efekty ekonomiczne koncentrując się na obsłudze chociażby tylko jednego małego segmentu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: