Tag Archives: grand theft auto 5

DYNAMICZNE UJĘCIE

Jest to ujęcie dynamiczne, przypisujące innowacjom rolę aktywną.JPrzedsiębiorstwo stosując takie podejście nie popada w rutynę, nie przystosowuje się do tradycyjnie ukształtowanych wzorców działania, a nastawione jest na usprawnianie swojej działalności.Ujęcie dynamiczne (aktywne) nie powinno być jednak związane z pochopnym wprowadzaniem

DOBRZE OBSŁUGIWANY RYNEK

Rynek jest wtedy dobrze obsłużony. W fazie nasycenia obroty osiągają swoje maksimum^Równocześnie jednak zaczyna obserwować się spadek sprzedaży produktu. 0n właśnie jest zapowiedzią stadium schyłku (spadku). W tym ostatnim stadium następuje wyraźnie zaznaczający się spadek sprzedaż. W przypadku artykułów o