Tag Archives: Hologramy na elektroniczną legitymację studencką ELS Kraków

PRZEDŁUŻENIE CYKLU „ŻYCIA” PRODUKTU

Przed podjęciem decyzji w sprawie wprowadzenia nowego produktu na rynek zachodzi potrzeba rozważenia innych rozwiązań, polegających — jak o tym wspo­minaliśmy wyżej — na tzw. penetracji rynku lpb na poszukiwaniu nowyoh rynków, albo zastosowań dla istniejących produktów. 5 reguły oba