Tag Archives: ojczysty panteon i ojczyste spory

PRZYKŁAD STOSOWANIA

Przykładem stosowania takiego kompleksowego podejścia jest wprowadzenie na rynek koncentratów spożywczych (owoców, warzyw itp.). Mamy wtedy do czynienia z produktami nowymi, wytwarzanymi przy użyciu nowych technik wytwarzania. W odróżnieniu od świeżych owoców czy warzyw można je sprzedawać w ciągu całego