Tag Archives: pożądanie mieszka w szafie pdf

ISTOTNY ASPEKT

Jest to niezmier­nie istotny aspekt procesu innowacji rynkowych, wskazujący na potrzebę wyboru takiego produktu, który nie tylko będzie w sposób bardziej racjonalny zaspokajać dotychczasowe potrzeby nabywców lub nowe potrzeby, ale również pozwoli na zas­tosowanie bardziej efektywniejszych technik dystrybucji, transportu, przyczyni