Tag Archives: West highland white terrier

POTRZEBA INNOWACJI

Nabywcy poszukują produktów coraz lepiej zaspokajających ich potrzeby. Produkty udoskonalone lub nowe przyczyniają się do zwiększenia zadowolenia z konsumpcji lub użytkowania, a tym samym do rozszerzenia rynkufWiąże się to z potrzebą wprowadzenia innowacji (nowych rozwiązań) zarówno w odniesieniu do samych

SPRZEDAŻ PRODUKTU

Sprzedaż produktu powoli wzrastaj W tej fazie często nie można uniknąć strat, ponieważ produkcja nie znajduje się jeszcze na takim poziomie, przy którym cena i marża zysku zostały skalkulowane. Sytuacja taka występuje zwłaszcza wówczas, gdy cena została ustalona na podstawie kosztow