Tag Archives: własny kalendarz ze zdjęciami

DOSTOSOWANIE STRATEGII DO SEGMENTU RYNKU

Potrzeby i preferencje nabywców w odniesieniu do produktów, a także poszczegól­nych ich atrybutów są przeważnie zróżnicowane. Z tego względu w zasadzie mamy do czynienia z rynkiem niejednorodnym, składającym się z grup nabywców reprezen­tujących odmienne potrzeby i preferencje. Jednakże ów stopień

CORAZ SPRAWNIEJSZE TECHNIKI

Stosowanie coraz sprawniejszych technik transportu (kontenery, chłodnie, mecha­nizacja rozładunku itp.) usprawnia proces przemieszczania produktów, zapobiega obniżaniu się ich wartości użytkowych itp. Nowe techniki sprzedaży przyczyniają się do skrócenia czasu realizacji towarów, a więc wpływają na obniżkę kosztów handlowych. Wszystkie te