STOPIEŃ JEDNORODNOŚCI

Stopień jednorodności każdej takiej grupy nabywców jest znacznie większy niż w poprzed­nim przypadku. Wybór strategii produktu, jak z tego wynika, zależy w istotnej mierze od cha­rakteru rynku. W związku z tym przed podjęciem decyzji przedsiębiorstwo powinno mieć rozeznanie dotyczące rozkładu preferencji nabywców względem poszczególnych atrybutów produktu. Jeżeli rynek jest niejednorodny, a jest to — jak już wiadomo—      sytuacja typowa, powinno ono wyodrębnić poszczególne segmenty oraz ich wielkość. Jest to nieodzowne do określenia przewidywanego popytu.Segmentacja rynku wskazuje na celowość stosowania zróżnicowanej strategii w skali całego rynku danego produktu. Stanowi ona równocześnie podstawowe narzędzie wyboru określonej strategii dla danego przedsrębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *