STOPIEŃ JEDNORODNOŚCI

Stopień jednorodności każdej takiej grupy nabywców jest znacznie większy niż w poprzed­nim przypadku. Wybór strategii produktu, jak z tego wynika, zależy w istotnej mierze od cha­rakteru rynku. W związku z tym przed podjęciem decyzji przedsiębiorstwo powinno mieć rozeznanie dotyczące rozkładu preferencji nabywców względem poszczególnych atrybutów produktu. Jeżeli rynek jest niejednorodny, a jest to — jak już wiadomo—      sytuacja typowa, powinno ono wyodrębnić poszczególne segmenty oraz ich wielkość. Jest to nieodzowne do określenia przewidywanego popytu.Segmentacja rynku wskazuje na celowość stosowania zróżnicowanej strategii w skali całego rynku danego produktu. Stanowi ona równocześnie podstawowe narzędzie wyboru określonej strategii dla danego przedsrębiorstwa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: