W OSTATNIM STADIUM PLANOWANIA

W tym ostatnim stadium procesu planowania nowego produktu produkt nie jest od razu wprowadzany na cały przewidywany rynek, ale w pierwszym rzędzie na główne (podstawowe) rynki i regiony. Tempo wprowadzania produktu na rynek zależy w istotnej mierze od wyników testów rynkowych. Jeżeli wyniki testów są pomyślne, przedsiębiorstwo może szybko wprowadzać produkt na rynek. W przy­padku gdy są one mniej optymistyczne, należałoby wprowadzać go powoli, aby uniknąć ewentualnych strat, które mogą pojawić się z wprowadzeniem produktu na jeszcze nie przygotowany rynek. Niezależnie jednak od tego, czy przedsiębiorstwo wprowadza swój produkt szybko czy stopniowo, powinno bardzo skrupulatnie pla­nować swoje operacje rynkowe.

Witaj nazywam się Joanna Maciejczyk i milo mi gościć Cię na moim serwisie o tematyce hobby. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących sposobów na spędzanie wolnego czasu. Zapraszam do czytania!