W OSTATNIM STADIUM PLANOWANIA

W tym ostatnim stadium procesu planowania nowego produktu produkt nie jest od razu wprowadzany na cały przewidywany rynek, ale w pierwszym rzędzie na główne (podstawowe) rynki i regiony. Tempo wprowadzania produktu na rynek zależy w istotnej mierze od wyników testów rynkowych. Jeżeli wyniki testów są pomyślne, przedsiębiorstwo może szybko wprowadzać produkt na rynek. W przy­padku gdy są one mniej optymistyczne, należałoby wprowadzać go powoli, aby uniknąć ewentualnych strat, które mogą pojawić się z wprowadzeniem produktu na jeszcze nie przygotowany rynek. Niezależnie jednak od tego, czy przedsiębiorstwo wprowadza swój produkt szybko czy stopniowo, powinno bardzo skrupulatnie pla­nować swoje operacje rynkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *