WŚRÓD INNOWACJI

Wśród innowacji związanych z działalnością rynkową możemy wyodrębnić następujące ich rodzaje: innowacje dokonywane w samym produkcie, w metodach i technikach wytwarzania produktów, w systemie organi­zacji rynku i kierowania nim oraz w technikach przesuwania produktów z miejsc ich wytworzenia do finalnych odbiorców. Innowacje w produkcie polegają na wprowadzeniu nowych lub zmodyfikowanych produktów, lepiej zaspokajających dotychczasowe potrzeby albo takich, które kreują nowe potrzeby jeżeli przemawiają za tym względy ogólnospołeczne (np. wprowadzenie papierosów beznikotynowych lub z małą zawartością nikotyny).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: