CHĘĆ WPŁYWNIĘCIA NA ZMIANĘ POSTAW

Chcąc wpłynąć na zmianę postaw w kierunku zgodnym z aktu­alnym zachowaniem pracowników, lepiej stosować niższe kary i nagrody niż kary i nagrody wysokie.Stosując określone kary i nagrody, należy pamiętać o tym, że dla różnych pracowników różne środki będą w mniejszym lub wię­kszym stopniu karzące i nagradzające. Dla jednego pracownika o wiele silniejszą karą może być utrata zaufania szefa niż potrącenie mu pew­nej sumy z pensji, dla innego z kolei najwyższą karą może być utrata premii. Podobnie rzecz ma się z nagrodami. Chcąc zatem skutecznie karać i nagradzać pracownika, należy poznać wartość, jaką przypisuje on określonym karom.

Witaj nazywam się Joanna Maciejczyk i milo mi gościć Cię na moim serwisie o tematyce hobby. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących sposobów na spędzanie wolnego czasu. Zapraszam do czytania!