DOKONANIE WYBORU

W obu przytoczonych przypadkach odpowiedź na postawione pytania pozwoli wybrać między różnymi koncepcjami produktu przeznaczonymi dla innych seg­mentów rynku. ‚W ten sposób pomysł produktu (produkt w ogóle) nabiera cech produktu adresowanego do określonych segmentów rynku. Wybór określonej koncepcji produktu spośród jej różnych wariantów zależeć będzie także od przesłanek ekonomicznych. Uruchamiając nową produkcję prędu-» cent chce osiągnąć “najkorzystniej szą stopę- zwrotu-poniesionych’ nakładów (zwrot w najkrótszym okresie) i jak największy wolumen sprzedaży. Poza tym chce jak najlepiej wykorzystać dotychczasowe moce produkcyjne. Każdy z wymienionych elementów można wziąć pod uwagę jako kryterium przy wyborze najkorzystniej­szego wariantu koncepcji produktu. Z reguły przy wyborze koncepcji produktu stosuje się analogiczną procedurę kwantyfikacyjną, jak w poprzednim stadium (ocenie pomysłów).

Witaj nazywam się Joanna Maciejczyk i milo mi gościć Cię na moim serwisie o tematyce hobby. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących sposobów na spędzanie wolnego czasu. Zapraszam do czytania!