GODNE UWAGI

Godna uwagi jest sprawa takiej konstrukcji opa­kowań, aby mogły one po zużyciu zawartości spełniać dodatkowe, uboczne funkcje np. w gospodarstwie domowym. Z powyższych rozważań wynika więc, że problem opakowań jest złożony i należy go rozpatrywać w wielu aspektach. Należy je wszystkie brać pod uwagę jednocześnie przy rozstrzyganiu konkretnych zagadnień praktycznych, ponieważ tylko wtedy koncepcja opakowania będzie koncepcją optymalną.Ważnym elementem produktu jest znak towarowy (marka, znak fabryczny, znak handlowy, znak firmowy U Jest to symbol umieszczony na produkcie lub jego opa­kowaniu przez producenta lub pośrednika handlowego w celu zidentyfikowania towarów i usług i odróżnienia ich od produktów innych wytwórców (sprzedawców).

Witaj nazywam się Joanna Maciejczyk i milo mi gościć Cię na moim serwisie o tematyce hobby. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących sposobów na spędzanie wolnego czasu. Zapraszam do czytania!