INNE POJĘCIE

‚Wprowadzanie innowacji odbywa się wtedy pod presją warunków rynkowych, wynika z potrzeby dostosowania się do nich. Nie spełnia natomiast roli kreatywnej, kształtującej wa­runki rynkowe. Takie ujęcie problemu innowacji można określić mianem ujęcia biernegaj.Inne podejście polega na respektowaniu zasady, że produkt i rynek to dwa in­tegralne elementy wzajemnie się warunkujące; w związku z tym nowe rozwiązania w zakresie produktów nie tylko umacniają pozycję przedsiębiorstwa na rynku, ale bardzo często stanowią warunek jego dalszego rozwoju. Jeżeli więc przedsię­biorstwo chce utrzymać dotychczasowych nabywców, a zwłaszcza rozszerzyć rynek, musi być bardziej nowatorskie w swoim działaniu niż wszyscy pozostali uczestnicy danego rynku. Musi traktować innowacje jako jedno z podstawowych narzędzi dynamizujących i kształtujących warunki rynkowe, a nie sposób wyjścia z trudności.

Witaj nazywam się Joanna Maciejczyk i milo mi gościć Cię na moim serwisie o tematyce hobby. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących sposobów na spędzanie wolnego czasu. Zapraszam do czytania!