ISTOTNY ASPEKT

Jest to niezmier­nie istotny aspekt procesu innowacji rynkowych, wskazujący na potrzebę wyboru takiego produktu, który nie tylko będzie w sposób bardziej racjonalny zaspokajać dotychczasowe potrzeby nabywców lub nowe potrzeby, ale również pozwoli na zas­tosowanie bardziej efektywniejszych technik dystrybucji, transportu, przyczyni eię do optymalizacji struktur rynku, a w rezultacie do obniżenia kosztów. Przema­wia to za kompleksowym traktowaniem procesu innowacji. Ponieważ innowacje w produkcie mogą oddziaływać bezpośrednio lub pośrednio na zmianę pozostałych elementów kompozycji marketingowej, strategia produktu powinna uwzględniać wszystkie te zależności. Tylko wbedy przyniesie ona pożądane efekty.

Witaj nazywam się Joanna Maciejczyk i milo mi gościć Cię na moim serwisie o tematyce hobby. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących sposobów na spędzanie wolnego czasu. Zapraszam do czytania!