ODDZIAŁYWANIE ZA POMOCĄ REKLAMY

Można w takim przypadku oddziaływać za pomocą reklamy i innych środków na zmianę postaw nabywców niechętnych względem produktu, eksponując jego szczególne walory użytkowe, tworzyć nowe wyobrażenia (image) o produkcie itp. Testowanie rynku wraz z prognozowaniem sprzedaży nowego produktu stanowi ważną podstawę do podjęcia decyzji o jego masowej produkcji i sprzedaży. Wyniki badań rynkowych mogą upoważniać do podjęcia masowej produkcji lub wskazy­wać na potrzebę dalszego doskonalenia prototypu, albo też nawet na konieczność zaniechania całego przedsięwzięcia. Wprawdzie poniesiono już niemałe koszty związane z rozwojem nowej produkcji, ale w sytuacji, kiedy testy rynkowe i prognozy sprzedaży są niekorzystne, lepiej jest zaprzestać wytwarzania takiego produktu, ponieważ jego wprowadzenie na rynek w skali masowej może spowodować jeszcze większe straty dla przedsiębiorstwa.

Witaj nazywam się Joanna Maciejczyk i milo mi gościć Cię na moim serwisie o tematyce hobby. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących sposobów na spędzanie wolnego czasu. Zapraszam do czytania!