POTRZEBA INNOWACJI

Nabywcy poszukują produktów coraz lepiej zaspokajających ich potrzeby. Produkty udoskonalone lub nowe przyczyniają się do zwiększenia zadowolenia z konsumpcji lub użytkowania, a tym samym do rozszerzenia rynkufWiąże się to z potrzebą wprowadzenia innowacji (nowych rozwiązań) zarówno w odniesieniu do samych produktów, jak też innych sfer działalności rynkowej. Chodzi przy tym o innowacje faktyczne, powodujące rzeczywiście bardziej racjonalne zaspokojenie potrzeby Sprzeczna jest z tym tendencja do innowacji pozornych (kiedy np. innowacja ogra­nicza się wyłącznie do zmiany kolorystyki opakowania).   Wprawdzie w dziedzinie strategii produktu główną sprawą są innowacje dokony- j wane w produktach, jednakże ze względu na ścisłe powiązania produktu z pozostałymi elementami kompozycji marketingowej niezbędne jest kompleksowe rozpa­trywanie tego problemu.

Witaj nazywam się Joanna Maciejczyk i milo mi gościć Cię na moim serwisie o tematyce hobby. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących sposobów na spędzanie wolnego czasu. Zapraszam do czytania!