PRZYKŁAD STOSOWANIA

Przykładem stosowania takiego kompleksowego podejścia jest wprowadzenie na rynek koncentratów spożywczych (owoców, warzyw itp.). Mamy wtedy do czynienia z produktami nowymi, wytwarzanymi przy użyciu nowych technik wytwarzania. W odróżnieniu od świeżych owoców czy warzyw można je sprzedawać w ciągu całego roku, a więc niwelować wahania sezo­nowe podaży. Ułatwiony jest także w tym przypadku transport i magazynowanie.Oprócz kompleksowego traktowania innowacji rynkowych ważne są jeszcze inne względy. Wprowadzenie innowacji może wynikać wyłącznie z konieczności dostosowania się (adaptacji) przedsiębiorstwa do warunków zewnętrznych, do zmie­niającej się sytuacji rynkowej. Na przykład nabywcy nie są już zainteresowani dotychczasowymi produktami i wobec tego trzeba coś zrobić, żełw te produkty udoskonalić, zmodernizować lub wprowadzić całkowicie nowe.

Witaj nazywam się Joanna Maciejczyk i milo mi gościć Cię na moim serwisie o tematyce hobby. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących sposobów na spędzanie wolnego czasu. Zapraszam do czytania!