RODZAJE PROGRAMÓW

Pierwsze etapy procesu programowania prowadzą do powołania, na drodze realizacji zasad rozwijania treściowego — głównie predykacji — jednostki informacji określonej jako sens. Sens jest faktem mowy we­wnętrznej: mowy dlatego, że poprzedza, a tym samym i warunkuje dal­sze rozwijanie już według zasad semantyczno-gramatycznych każdej wy­powiedzi językowej; wewnętrznej, że dopiero werbalizacja nazwana być może mową zewnętrzną (zamanifestuje się bowiem bądź to artykulacyj- nie, bądź piśmiennie). Mowa wewnętrzna ma swą gramatykę, choć różną od gramatyki werbalnej, co związane jest z istnieniem różnych kodów organizacji informacji: a) mowy wewnętrznej — kod przedmioto­wo-wyobrażeniowy; b) mowy zewnętrznej — kod werbalny (por. L. S. Wygotski, 1968).

Witaj nazywam się Joanna Maciejczyk i milo mi gościć Cię na moim serwisie o tematyce hobby. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących sposobów na spędzanie wolnego czasu. Zapraszam do czytania!