ROZPROSZONE PREFERENCJE

Jeżeli na takim rynku występuje kilka przedsiębiorstw, to ich strategia produktu będzie podobna. Wszystkie one będą dążyć do tego, aby wyposażyć pro­dukt w cechy akceptowane przez ogól nabywców (takim produktem homogenicz­nym jest na przykład sól jadalna).Znacznie bardziej złożony jest przypadek (b), dotyczący preferencji rozproszo­nych. Wynikałoby stąd, że trzeba wprowadzić tyle wersji produktu, ile jest różnych nabywców. Nie jest to jednak możliwe w warunkach produkcji wielkoseryjnej {przemysłowej) ze względów ekonomicznych. Zachodzi natomiast potrzeba agre­gowania (łączenia) owych zindywidualizowanych preferencji nabywców w możliwie homogeniczne grupy (segmenty). Stopień rozproszenia preferencji w obrębie każdej takiej grupy będzie mniejszy, jeżeli tych grup (segmentów) będzie więcej.

Witaj nazywam się Joanna Maciejczyk i milo mi gościć Cię na moim serwisie o tematyce hobby. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących sposobów na spędzanie wolnego czasu. Zapraszam do czytania!