ROZWÓJ KONCEPCJI I JEJ TESTOWANIE

Pomysły, które ocaleją w wyniku dokonanej oceny, powinny być w kolejnym sta­dium przetransponowane w koncepcję produktu. Pomysł (idea) produktu jest to produkt możliwy do zrealizowania przedstawiony w obiektywnych kategoriach funkcjonalnych. Koncepcja produktu musi natomiast uwzględniać elementy subiek­tywne (podmiotowe) związane z rynkiem, z nabywcami. Zilustrujemy to na nastę­pujących przykładach. Załóżmy, że jakiś producent zamierza wytwarzać produkt w postaci dodatku do mleka, który ma podnieść jego wartości odżywcze i smakowe. Od tej chwili mamy do czynienia z pomysłem nowego produktu. Konsumenci nie kupują jednakże pomysłów, ale określone produkty, zaspokajające ich potrzeby.

Witaj nazywam się Joanna Maciejczyk i milo mi gościć Cię na moim serwisie o tematyce hobby. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących sposobów na spędzanie wolnego czasu. Zapraszam do czytania!