STOSOWANIE INNEJ STRATEGII

W pierw­szym przypadku (a) mamy do czynienia z sytuacją, kiedy wszyscy nabywcy mają niemal te same preferencje. Rynek wtedy jest jednorodny (homogeniczny), oczywiście dopóki rozpatrujemy tylko te dwie zmienne (trwałość i nowoczesność). W przypadku (b) każdy nabywca reprezentuje inne preferencje względem rozpatrywanych cecłuy  mówiąc zajmuje unikalną pozycję na rynku. Jest to typowy przykład rynku wysoce niejednorodnego. Wreszcie ostatni przypadek (c) stanowi przykład rynku, na którym występują pewne naturalne segmenty^Każda z wymienionych sytuacji wymaga stosowania innej strategii produktu. W pierwszym przypadku produkt powinien być wyposażony w takie atrybuty (trwałość i nowoczesność), które by odpowiadały jednorodnym preferencjom wszyst­kich nabywców. Inaczej mówiąc powinien on być „ulokowany” w centrum tych preferencji.

Witaj nazywam się Joanna Maciejczyk i milo mi gościć Cię na moim serwisie o tematyce hobby. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących sposobów na spędzanie wolnego czasu. Zapraszam do czytania!